Privacy Statement

Janne van Orsouw Loopbaancoaching  doet er alles aan om jouw persoonlijke informatie die je verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te behandelen. Janne van Orsouw Loopbaancoaching is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Er wordt geen informatie verzameld of gebruikt voor andere doeleinden dan die worden beschreven in dit Privacy Statement, tenzij Janne van Orsouw Loopbaancoaching van tevoren jouw uitdrukkelijke toestemming hiervoor heeft verkregen. Die toestemming kan blijken uit het feit dat je per e-mail of anderszins een vraag stelt. Alleen als je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven worden de vooraf afgesproken persoonlijke gegevens gebruikt.

 

Contactgegevens

Janne van Orsouw Loopbaancoaching
Muntmeester 61

5406BA Uden

+31 6 23 15 89 55
https://jannevanorsouw.nl/

KVK 88392848

 

Persoonsgegevens die verwerkt worden 

Janne van Orsouw Loopbaancoaching verwerkt in een verwerkingsregister deze (persoons)gegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten of producten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

  • Voor- en achternaam.
  • Adresgegevens om je factuur netjes op te kunnen maken en om fysieke producten toe te kunnen sturen.
  • Telefoonnummer om je persoonlijk te woord te kunnen staan voor support rond de levering van de dienst of het product of om afspraken in te plannen.
  • E-mailadres voor support rond de levering van de dienst of het product, om afspraken in te plannen of voor het verzenden van een nieuwsbrief (alleen als je hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven).
  • Bankrekeningnummer in verband met het afhandelen van jouw betaling.
  • Janne van Orsouw Loopbaancoaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
  • Janne van Orsouw Loopbaancoaching verwerkt vanwege vitaal belang bij een persoonlijk coachtraject mogelijk bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou met betrekking tot je gezondheid in relatie met jouw hulpvraag/ coachvraag. 

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Janne van Orsouw Loopbaancoaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Zij hanteert de volgende bewaartermijn van persoonsgegevens voor een persoonlijk coachtraject en/of training: 2 jaar.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Janne van Orsouw Loopbaancoaching. De gegevens die je hebt doorgegeven kun je te allen tijde laten aanpassen en inzien.

 

Beveiliging persoonsgegevens 

Janne van Orsouw Loopbaancoaching neemt de bescherming van jouw gegevens heel serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Contact.

 

Bekijk ook de Gedragscode NOLOC die door Janne van Orsouw Loopbaancoaching wordt opgevolgd. 

 

 

Uden, mei 2023